JKD FELSEFESİ

     Jeet Kune Do bir dövüş sistemi değil bir felsefedir. Daha önce de söylediğimiz gibi Jun Fan Kung Fu bir dövüş sistemidir ve JKD’nin temelini oluşturur. Jeet Kune Do ise kendi sistemini, kendi tarzını oluşturma ve bu şekilde kendini tanıma işlemidir ( proses ).

Felsefe Nedir ?
     Felsefe denilince çoğumuzun aklına karmakarışık, hiçbir işe yaramayan laf kalabalığı geliyor.
Bu genel düşüncenin sebebi, çoğu felsefeyle ilgili yazan şahsın bir hayat anlayışı, bir yaşam haritası yansıtmak yerine kendi egolarını ortaya koymaları, derin bir adam görüntüsü ortaya koymak istemeleridir. Felsefenin yüzlerce tanımı var. Yüzlerce akımı, görüşü, tartışması, problemi var.Felsefenin kelime anlamı “Bilgi sevgisi”dir, ama tabi ki anlamı bunu çok çok üzerindedir. Ord. Prof. Dr. Ernst von Aster şöyle söylüyor; “Felsefe evreni bütün olarak kavramak için yapılan bir deneme, bir soru cevap; cevabı çürütmek isteyen bir şüphedir”
     Benim görüşümce felsefe gerçeğe yaklaşma çabasıdır. Dolayısıyla bir anlamlandırma çabasıdır. Dikkat ederseniz gerçeği bulmaktır demiyorum, “Çabasıdır” diyorum. Bir şeyin felsefesi onun:

- İlkeler bütünüdür,
- Dünya görüşüdür,
- Yol haritasıdır,
- Bakış açısıdır.
     Bruce Lee felsefe mezunuydu. Genç yaşına rağmen konuyla ilgili büyük bir birikimi vardı. Kendi döneminde, hem batı felsefesine, hem de doğu felsefesine hakim olan az insandan biriydi.
Onun yaşadığı dönem guruların, hippilerin cirit attığı, ruhsal gelişim için her türlü saçmalığın, sapkınlığın normal göründüğü bir dönemdi. Ruhsal gelişim adına kendilerine guru ünvanı veren uzun sakallı, cüppeli tipler, müritlerini her yönden sömürüyor, kendilerine adeta tapınılan komün/tarikat düzeni kuruyorlardı. Kendilerini yol gösterici olarak gösteriyorlardı ve onların felsefesini takip edenlerin özgür ve mutlu olacağını vaat ediyorlardı. Örnek olarak OSHO adı verilen karizmatik bir Hintli o dönem binlerce takipçi elde etmiş, komün olarak da Amerika’da adeta bir şehir kurmuştu. Müritler onun kurdurttuğu komünde hem köle gibi çalışır, hem de ellerindeki her şeyi komüne yani Osho’ya verirlerdi. Sonuçta “Ruhani lider” Osho’nun 93 tane Rolls Royce’u olmuştu. O dönemlerin çok kısa bir portresi bu … Bruce Lee bir felsefeci olarak Taoizm’den ve Krişnamurti düşüncesinden etkilenmişti. Jeet Kune Do’nun kaynağı ise bu iki felsefedir. JKD’yi anlamak için önce bunları anlamamız gerekiyor. Taoizm köklerini Şamanizm’den alan bir felsefedir. Dar anlamda müdahalesiz, uyum felsefesidir. Yani Taoizm doğa ile uyumlu olmak demektir.

Jiddu Krishnamurti
     Krişnamurti 13 yaşındayken o dönemler çok büyük bir örgüt olan Teosofi derneği tarafından dünyayı kurtaracak olan Mesih ilan edildi. Hatta “Doğu Yıldızı” isminde ayrıca bir örgüt kuruldu kendisi için. Örgüt aynı zamanda büyük bir ekonomik teşkilattı fakat Krişnamurti tüm herkesi şaşkına çevirerek kendisi için kurulan örgütü fes etti. Guruluk sistemine toptan karşı çıktı. Kendisini geleceği ve insanlığı kurtaracak kurtarıcı olarak görenlere “ ben sizi kurtaramam siz kendinizi kurtarırsınız, sizi gerçeğe götürecek kendinizden başka bir yol yoktur” dedi. 
"Hakikat ülkesinin yolu yoktur ve ona ne olursa olsun hiçbir yolla, hiçbir mezheple ulaşamazsınız ... Ben hiçbir tinsel örgütün üyesi olmak istemiyorum; lütfen bunu anlayın ... Eğer bu amaçla örgüt kurulacak olursa, bir engel, zayıflık, köstek halini alır ve bireyi sakatlar, onun büyümesini, özgün biri olmasını engeller, oysa bu, insanın saltık, koşulsuz hakikati keşfetmesinde temeldir ... Şimdi başka örgütler kurabilir, başka birinin sizi kurtarmasını bekleyebilirsiniz. Ben bununla ilgilenmiyorum, kendinize yeni kafesler örüp bu kafesleri yeni biçimlerde süslemenizle de ilgilenmiyorum. Benim tek ilgilendiğim insanı kesin olarak, koşulsuz olarak özgürleştirmek."
    Yani tekrarlarsak eğer;
     Herkesin kendine göre bir dünya görüşü, bakış açısı vardır. Birine uyan şey bir başkasına uymayabilir, ya da bir yerde doğru olan şey başka yerde yanlış olabilir. Dolayısıyla sizi mutlu ve özgür kılacak şey bir başkası için acı ve bağımlılık yaratabilir. Dolayısıyla Krişnamurti’ye göre yapılacak olan şey, her bireyin kendini gözlemlemesi, kendine uygun olanı alıp olmayanı reddetmesi ve kendinden bir şeyler katmasıdır. Bruce Lee bu iki felsefeyi çok iyi anlamış ve benimsemişti. Aynı görüşün savaş sanatları için de gerekli ve geçerli olduğuna inanıyordu. Bu amaçla JKD yi kurdu. Tekrar yazayım; “Yani aslında JKD bir hayat tarzıdır. Hiç bir kalıba, hiç bir sisteme bağlı kalmamak demektir. Yani senin kendi durum, koşul, istek ve ihtiyaçlarına göre bir şekil alman demek.”
     JKD yukarıda gördüğünüz felsefi görüşün Savaş Sanatlarına uyarlanmış halidir.  Hepsi bu kadar, kafa karıştıracak hiçbir şey yok. Kişilerin savaş sanatlarından istekleri, beklentileri farklıdır. İhtiyaçları da öyle…
Birinin seveceği şeyden diğeri nefret edebilir. İri yapı yapılı birine uygun olan ufak tefek yaradılışlı birine uygun olmayabilir. 6 yaşında bir kızla bir disko korumasının ihtiyaçları birbirinden farklıdır. Dolayısıyla herkesin kendi sistemi esastır.
     Bruce Lee şöyle diyor “JKD is just a name” çevirisi “JKD sadece isimdir”
Bu bireyi esas alan yapı, tüm dünyada yarım yamalak bilgiyle, işine geldiği gibi yorum yapan birçok kişi için fırsat haline geldi. Bu sefer sanki kafadan uydurulan her şey JKD olurmuş gibi bir izlenim oluşturmaya çalışıldı.
Ama bu doğru değil. Bruce Lee’nin JKD’sini yapabilmek için öncelikle Jun Fan Kung fu temelinin oturmuş olması gerekir. Devamında ne yaparsanız yapın kişisel olarak temelde Jun Fan programı vardır.
Bir kemancıyı düşünün ;
    Öncelikle gidip klasik kemanı öğrenir. Temellerini eline oturtur. Arşe tutmayı öğrenir, partisyonları, etütleri çalışır. Caz dinler, pop dinler, farklı yaklaşımları inceler. Bunlarda ustalaştıktan sonra artık kendi bestelerini yorumlarını yapar, arşeyi bazen kısa bazen uzun çeker, eklemeler yapar. Örneğin halk müziğinden... Artık bir virtüöz olmuştur. Artık kemanla JKD yapıyordur.
     Ama esas olan ilk önce çalmayı öğrenir. Yüzyıllardan gelen teknik birikimi özümser.Yani JKD kolaycı bir yaklaşım değildir. Hatta başkasının yolunu takip etmeye göre daha zordur.
     Çok kısa özetleyelim ;
     Krişnamurti gerçeğe götüren bir yol olmadığını şahsın kendini gözlemleyerek kendi gerçeğini bulması gerektiğini söyler.
Bruce Lee şahısların kendi istek ve ihtiyaçlarına göre kendilerini gözlemleyerek kendi sistemlerini/tarzlarını oluşturmalarını söyler. JKD felsefesi budur.


0 yorum: